Finance

Finance

Hou een eenvoudig overzicht van de voor u belangrijke KPI’s en optimaliseer zo uw budgettering & beheer uw kosten en risico’s.
 • Quick & Current ratio
  Is uw bedrijf in staat z’n kortlopende schulden tijdig af te betalen? Krijg een duidelijk inzicht in deze financiële ratio’s.
 • Netto winst marge
  Meet hoe effectief uw onderneming is in het generen van winst op uw inkomsten.
 • Werkkapitaal en Solvabiliteit
  Meet de financiële gezondheid van uw onderneming op korte en lange termijn.
 • Bewaar het overzicht
  Verkrijg een duidelijk overzicht en inzicht in de balans en resultatenrekening van uw onderneming.
 • Concurrentie vergelijking
  Vergelijk uw investeringen met deze van uw concurrenten.
 • Analyseer uw huidige situatie
  Nieuwe inzichten en een compleet overzicht van uw financiële situatie tilt uw bedrijf naar een hoger niveau.